Adatvédelmi tájékoztató

1. A jelen dokumentum célja

A jelen Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) az érintett (a továbbiakban „Felhasználó” vagy „Ön”) személyes vagy névtelen adatai kezelésének feltételeit tartalmazza. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket!

2. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

A Mesevilág Köznevelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Javasoljuk, hogy időről időre tájékozódjon a mesevilagovi.hu webhelyen (a továbbiakban „Webhely”) közzétett legfrissebb információkról.

3. Adatkezelő / Adatfeldolgozó

A Webhelyen közzétett adatok feldolgozója a Mesevilág Köznevelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Mesevilág Nonprofit Kft.) mint adatkezelő.

Bejegyzett székhely: 1154 Budapest, Pöltenberg Ernő utca 12.

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszám: 01 09 986000

Adószám: 23947636-1-42

E-mail-cím: mesevilagovi@gmail.com

A megadott adatok a következő személyek számára hozzáférhetők:

  • A Mesevilág Nonprofit Kft. az adatgyűjtés céljának elérésében érintett munkavállalói és vezetői;
  • A Mesevilág Nonprofit Kft. számítógépes rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos különböző feladatokat ellátó IT-szakemberek.

4. Az adatkezelés módja és helyszíne

Minden, a Mesevilág Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

A Felhasználó által megadott személyes adatok feldolgozása a következő célokból történik:

4.1 Analitika

Google Analytics (Google Inc.)

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) webes elemzési szolgáltatása. A Google felhasználja az összegyűjtött adatokat a webhely használatának nyomon követésére és vizsgálatára, hogy jelentéseket készítsen tevékenységeiről és megossza őket más Google-szolgáltatásokkal.

A Google az összegyűjtött adatokat felhasználhatja a saját hirdetési hálózatának hirdetéseinek kontextualizálására és személyre szabására.

Gyűjtött személyes adatok: Cookie-k és felhasználási adatok.

A feldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLetiltás.

4.2 Kapcsolattartás a Felhasználóval

Telefonos kapcsolat (Webhely)

A telefonszámukat megadó felhasználók megkereshetőek a Webhelyhez kapcsolódó kereskedelmi vagy promóciós célokból, valamint a támogatási kérelmek teljesítéséhez kapcsolódóan.

Gyűjtött személyes adatok: telefonszám.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1. Az adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban „Infotv.”) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban „Reklámtörvény”) foglaltaknak megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja

  • A Felhasználónak az Infotv. 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében adott hozzájárulása és
  • A Felhasználónak a Reklámtörvény 6. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében adott hozzájárulása.

5.2. 2018. május 25-től az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban „általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezései lesznek az irányadók. A fenti dátumtól kezdődően az adatkezelés jogalapja az érintettnek az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulása.

6. Cookie-k (sütik)

A Mesevilág Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Webhely bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”) küld a Felhasználó Eszközére. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősülnek. Ezen adatfájlok használatát a Webhely megfelelő üzemeltetése indokolja, és az adatfájlok gyűjtésének célja, hogy névtelen információt nyújtsanak a Felhasználónak a Webhelyen történt látogatásáról. A Felhasználó a Cookie-k használatát a böngésző megfelelő beállításával szabályozhatja. Ha azonban a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, előfordulhat, hogy a Webhely bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd.

A Cookie típusa A Cookie használatának célja A Cookie megőrzésének időtartama
Google Analytics

A Webhely a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webhelyhez, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webhely továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webhely felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a Webhelyre, és mely oldalakra látogatott el a Webhelyen – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat. Google Analytics Cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó olyan webhelyre látogat, amelyre érvényes Google Analytics-követőkódot telepítettek. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén. Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.
Munkamenet-azonosító

A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webhely felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia. Az információk tárolása az aktuális munkamenet végéig tart. A munkamenet a Webhely Felhasználó általi látogatásának időtartamát jelenti. A munkamenet végével az összegyűjtött adatok a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők.
Állandó Cookie-k

Az állandó Cookie-k a Felhasználó által meghatározott nyelvi beállításokra emlékeznek. A Cookie-k 1 év után automatikusan törlődnek.

7. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhelyen olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően a Mesevilág Nonprofit Kft. nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

8. Az adatkezelés időtartama

9.1. A Webhelyre feltöltött személyes adatok megtartásának időtartama a Felhasználó aktivitásától függ. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználó utolsó tevékenységét (a Mesevilág Nonprofit Kft. weboldalának megnyitását) követő 2 év múlva töröljük abban az esetben, ha a Mesevilág Nonprofit Kft. azt észleli, hogy a Felhasználó legalább 2 évig nem volt aktív a Webhelyen.

9.2. Mindazonáltal a Mesevilág Nonprofit Kft. haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha azt a Felhasználó kifejezetten kéri.

9. Adatbiztonság

A Mesevilág Nonprofit Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind a Mesevilág Nonprofit Kft., mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

10. Jogok és jogérvényesítés

10.1. A Felhasználó az alábbiakat kérelmezheti a Mesevilág Nonprofit Kft.-től mint adatkezelőtől:

  • Tájékoztatást a személyes adatok kezeléséről;
  • A személyes adatok helyesbítését; valamint
  • A személyes adatok – a kötelező adatkezelés kivételével való – törlését vagy zárolását.

10.2. Az Ön, a edenkertovi@gmail.com e-mail-címre eljuttatott kérelmére a Mesevilág Nonprofit Kft. tájékoztatást ad az Ön Mesevilág Nonprofit Kft. által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól; azok forrásáról; az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről; továbbá bármely adatvédelmi incidensről. A Mesevilág Nonprofit Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban megadja az adatkezeléssel kapcsolatban kért tájékoztatást. Ezen felül Ön kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését vagy zárolását.

10.3. Ha az Ön személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, és a valóságnak megfelelő személyes adatok a Mesevilág Nonprofit Kft. rendelkezésére állnak, az Ön kérésére a személyes adatokat a Mesevilág Nonprofit Kft. helyesbíti.

10.4. Ön kérheti a személyes adatok törlését is. A személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmét az alábbi e-mailcímen juttathatja el a Mesevilág Nonprofit Kft.-nek. A Mesevilág Nonprofit Kft. abban az esetben is törli a személyes adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolása törvények értelmében nem megengedett. A jogszabályok értelmében tárolt személyes adatokat a fenti rendelkezés nem érinti.

10.5. Törlés helyett a Mesevilág Nonprofit Kft. zárolja a személyes adatokat, ha Ön mint érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

10.6. Felhívjuk figyelmét, hogy a Mesevilág Nonprofit Kft. az adatokat nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

10.7. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban „NAIH”) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

10.8. A panasz benyújtásától függetlenül, jogai megsértése esetén az Infotv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy bírósági eljárás megkezdése előtt panaszát előbb vitassa meg a Mesevilág Nonprofit Kft.-vel.

10.9. A Felhasználó részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit az Infotv. 14-18.§§ és 21-23.§§ rendelkezései tartalmazzák.

11. Kapcsolatfelvétel a Mesevilág Nonprofit Kft.-vel

Értékeljük véleményét. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése lenne, vagy szeretne további információt kapni a Mesevilág Nonprofit Kft. adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, kérjük, használja a Webhelyen található Kapcsolat menüt, vagy írjon az Mesevilág Nonprofit Kft. hivatalos címére. A megadott információkat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk hamarosan kapcsolatba lép Önnel.

A Tájékoztató közzétételének és hatályba lépésének dátuma 2018. május 20.