Angol nyelv

Óvodánk nevelési elve, koncepciója az, hogy a gyerekek természetes feltételek között, játékos módon – mozgás, játék, aktív tevékenység során sajátítsák el a második nyelvet. Így megtanulják azt szituációkban, természetes közegben használni, és bátran merik is alkalmazni.

A gyermekeknek a játékos és tevékenységekbe ágyazott angol elsajátítását, az óvodapedagógusokon felül plusz pedagógus biztosítja egész nap folyamán.

Mivel kommunikációs helyzetben, és nem tanítási helyzetben találkozik a gyermek az idegen nyelvvel, ez némileg az anyanyelvi környezetet szimulálja. Egyre több szülő választja ezt az óvodai formát, mert egyre többen ismerik fel, hogy milyen jelentősége és előnyei vannak, ha már gyermekük óvodáskorban el kezd valamilyen idegen nyelvet tanulni.

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyermek szókincsének bővítésére: eleinte ez úgyis csak az értés szintjére korlátozódik, később fogja csak szavakkal kifejezni magát. Nevelésünk kommunikáció központú: kezdetben a mindennapi élethelyzetek szavait, utasításait alkalmazzuk.

Óvodánkba  különböző országokból érkező, különböző nyelveken beszélő gyermekek is járnak ezzel lehetőséget biztosítva arra hogy megtanulják   hogyan fogadja el mások kultúráját, hogyan viszonyuljon az egyes nemzeti sajátosságokhoz.

Nevelési programunk figyelembe veszi, és tiszteletben tartja  mind a magyar, mind pedig a nemzetközi közösség kultúráját, ünnepeit.