Mozgásfejlesztés – TSMT

A terápia kezdete előtti vizsgálat:

Longitudinális komplex vizsgálat (LongiKid©) 3 hónapos kortól -11 éves korig ad lehetőséget a gyermekek felmérésére.

Intézményünkben 2,5 -9 éves kor közötti gyermekek vizsgálatát végezzük. A LongiKid© egy rendkívül részletes, neuro-szenzomotoros diagnosztikai eljárás, amely alkalmas a gyermek mozgásos és kognitív (értelmi), figyelmi fejlődésprofiljának megfigyelésére. A vizsgálat során kapott adatokból beazonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszer érésének zavara.

Mi az a TSMT ?

TSMT azaz Tervezett SzenzoMotoros Tréning, amely elsősorban mozgáson keresztül, a gyermekek idegrendszeri érését segíti speciális gyakorlatokkal, különböző tornaeszközökön. A foglalkozás menete kötött, a terapeuta által előre megtervezett pályákon zajlik, változatos variációkkal, a gyermekek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A TSMT II. foglalkozások 6-8 fős csoportokban történnek, 45-60 percesek. Intézményünkben 2,5 éves kortól szervezünk csoportokat 8-9 éves korig.
Minden esetben mondókákkal, énekekkel kísérjük a feladatvégzést, ezért fejlődik a gyermekek verbális-motoros szinkronja, a kommunikációja és anyanyelvi készsége is.
A TSMT terápia hozzájárul a gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez, és elősegíti az iskolaérettséget.

Miben tud segíteni a TSMT – torna?

Kifejezetten ajánlott a TSMT-torna/terápia, többek között akkor, ha a gyermek organikusan éretlen:

 • mozgásában és beszédében megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,
 • mozgásban ügyetlen, mozgáskoordinációja gyenge,
 • egyensúly-zavarral küzd,
 • térbeli tájékozottság, testvázlat, lateralizáció bizonytalanságai esetén,
 • auditív, vizuális észlelés, feldolgozás gyengesége
 • auditív-motoros szinkron nem megfelelő,
 • szem-kéz, szem-láb koordináció kialakulatlan,
 • figyelemzavaros,
 • monotónia tűrése gyenge,
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzd,
 • feladattudat, feladattartás gyenge, rövid ideig tartó,
 • szabálytudat, szabálytartás még nem alakult ki,
 • hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív,
 • egyidejű többcsatornás figyelem és szinkronicitás zavarral küzd,
 • a sikeres iskolai beválásban rizikó faktor van, az óvoda javaslata alapján
 • szülés során fellépő oxigénhiányos állapot által előidézett anomáliák,
 • Autizmus spektrum zavar, ADHD, tanulási zavarok esetén is alkalmazható